kataku

Kata Kata Cak Nun Bahasa Jawa

emha2 Kata Kata Cak Nun Bahasa Jawa | Sumber Gambar : Google Image

Kata Kata Cak Nun Bahasa Jawa – Muhammad Ainun Nadjib atau biasa dikenal Emna Ainum Nadjib atau Cak Nun yang lahir pada tanggal 27 Mei 1953 di Jombang , Jawa Timu. Beliau merupakan salah satu tokoh Intelektual, dan juga pernah di undang ke Istana Merdeka untuk dimintakan nasihatnya yang kemudian kalimatnya di adopsi oleh Soeharto yang berbunyi “Ora dadi presiden ora patheken”. Banyak karya yang telah dicipatakan oleh Muhammad Ainun Nadjib ( Cak Nun ) di antaranya di bidang Puisi , Essai/Buku, Teater , dan Kajian Islami.

Pada postangan kali ini admin akan membahas beberapa kata kata Cak Nun dalam bahasa Jawa. kata kata dari Cak Nun mungkin agak sedikit aneh dari pemilihan kata kata , istilah dan penggunaan struktur kalimat yang di gunakan oleh Cak Nun.

Berikut Kata Kata Cak Nun dengan Bahasa Jawa :

Piawon yaiku nafsu ingkang wucal. Kepinteran, seringkali, yaiku kelicikan ingkang menyamar. Menggah ing kebodonan , asring , yaiku kesaen ingkang bernasib awon . kekesupenan yaiku itikad sae ingkang ketlajeng polos . ugi pangapesanipun yaiku kemuliaan penggalih ingkang lumangkung .

iblis nuwun kemawon antawis kaliyan salira kita sedaya , kaliyan karakter budaya , politik ugi peken sejarah kita sedaya . malah tuhan ingkang antawisipun cenderung tambah nebih saking kita sedaya , kajawi pas kita sedaya betahaken konjuk ndening keuntungan utawi mentopengi pasuryan .

namung sunyi , ingkang sagah mucalaken kita sedaya , konjuk mboten ngalih .

menawi papan kebeseman , panjenengan kumedah pengkeranan menyelamatkan salira . menawi mengsah rawuh nerwaos , panjenengan kumedah jumeneng paling ngajeng konjuk menyongsongnya . menawi panen melimpah , panjenengan kumedah pengkeranan dhahar . punika pangarsa .

menawi panjenengan cekap dhahar saambengan sekul , punapa kumedah-kedah saambengan sepalih . menawi kasarasanmu cekap dipenuhi kaliyan sawiji tempe , punapa pundhut kalih ?

punapa ingkang menyelubungi kesugengan menika kajawi cahaya ?
kegelapan namunga tembe taburan cahaya mboten ketampi .

dhaken mastani salira kula muslim kemawon dhaken nuwun kemawon wantun , mergi menika ngrupikaken hak prerogatifnya allah konjuk ngaos dhaken menika muslim utawi dede .

pangarsa ingkang paling sae yaiku ingkang paling memiliki panguwaosan salira konjuk dipunpangagengi . mila satiyang pendito ratu kumedaha a man of nothing to loose . mboten kuwatos kecalan punapa – punapa . ampun malih banda benda , simpanan yatra , setunggalewu upadosan , bantala , redi kaliyan tambang . taksihaken saliranipun piyambaka sampun mboten dipunkagunganipun , margi sampun dipunparingna dumugi tuhan kaliyan rakyatnya .

boten punapa – punapa menawi ngelmi agamimu taksih pas – pasan , menika malah ngonjuk sampeyan dumadon andhap penggalih . kathah priyantun ingkang sampun rumaos mangertos ngelmi agami , malah dumadonaken inggil penggalih .

punapaa ingkang kita sedaya tumindakaken wonten kesugengan menika yaiku perlombaan wonten kesaen . dede perlombaan kelinangkungan setunggal jumbuh sanes .

dakwah ingkang utami dede berupa tembung – tembung . nyanesaken saking pandamel . priyantun ingkang ngonjuk sae sampun berdakwah .

nyepenaken menika permana , kersanipun panjenengan leres – leres saged midhanget punapa ingkang dumadon isi saking keramaian .

tuhan mucalaken kreatifitas tirah-tirah rumiyin .

wonten     ingkang     ngendika     negeri     punika   ”  negeri    selembar     dlancang  “,   masyarakat     kita sedaya   ” masyarakat     selembar     ijazah  “.

Itulah beberapa kumpulan kata kata Cak Nun dalam bahasa, semoga dengan artikel ini anda juga dapat belajar bahasa jawa.

Kata Kata Cak Nun Bahasa Jawa | Robyanto | 4.5